Σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+στη Μνήμη Πέτρου, Βασιλικής, Παρασκευής, Παναγιώτη & Χαριλάου Τσαρμποπούλου, Αικατερίνης & Αθανασίου Χίνη, Aθηνάς & Σταύρου Αϊβαλή.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Καρύταινα το Τολέδο του Μοριά * σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"-εκδότης: Πέτρος Σ. Αϊβαλής (εγγονός του μπαρμπα-Πέτρου του Τσαρμπού) * για επικοινωνία:email: arkadikovima@gmail.com.*

Το τοπωνύμιο Καρύταινα αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέως. Δεν δέχεται προέλευση απο τα ελλ. Γόρτυνα + Καρύδιον, αλλά απο σλαβ. *Korytьna από koryto "αυλάκι", skr. sloven. Koritno, Koritna, βουλγ. Koritna. Επίσης αναφέρονται τα ονόματα: Caritina, Charitina 1465 Jacomo Barberigo (Sathas DI VI 20, oft), και το 1466: Caritene G. s. (s. Sathas DI VII 5). Επίσης: Vrusti, loco vicino alla Charitina (Sathas DI VI 72).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ελπίδα, Αγάπη,Υγεία, Ειρήνη…ΔΥΝΑΜΗ... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

~

 my-tips-collection

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Πόσιμο το νερό στην Καρύταινα σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Νίκο Μάντη...Δείγματα νερού στάλθηκαν στις 29 Ιουνίου 2011 από τις δύο δεξαμενές ύδρευσης της Καρύταινας για ανάλυση σε εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
Τα αποτελέσματα έβγαλαν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο...

Μετά τον καθαρισμό των δεξαμενών νερού στην Καρύταινα (που είχαν να καθαριστούν 24 ολόκληρα χρόνια όπως μας είπε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης του Δήμου Μεγαλοπόλεως και με την τοποθέτηση χλωριωτή στη δεξαμενή) το νερό είναι πόσιμο χωρίς να εγκυμονούν κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων.
Πάρης Σ. Α.
Καρύταινα